Untitled Document


Đặc điểm chính : Có 1 khách nhận 10 khách khác (traffic)


Chú thích các thông số :

Tổng điểm : Tổng số lần hợp lệ website bạn đã đến hệ thống ( tối đa 10 lần/1 IP)

Tổng bạn : Số website bạn đã mời được

Thưởng : Tổng điểm thưởng bạn nhận được qua : Mới đăng ký, đăng nhập hàng ngày, sự kiện, ...

Sử dụng : Số lần hệ thống đã đến website của bạn - mỗi lần đến tăng lên 1

Còn lại : Số lần hệ thống còn thiếu của bạn.Được tính như sau :

    [Còn lại] = [Tổng điểm] + [Thưởng] - [Sử dụng]Lưu ý :

1. Sau khi đăng ký bạn phải chèn code vào website của mình.

2. Phải tạo file rank.html có nội dung:

<center><SCRIPT type=text/javascript language=JavaScript src=http://xslt.alexa.com/site_stats/js/s/a?url=http://v8l.info></SCRIPT></center>

Nhớ thay v8l.info thành domain của bạn sau đó up lên host.


3. File rank.html cấm không được chèn iframe, mã độc , .swf,... - vi phạm khóa.(auto lock và auto unlock).

4. Hiện tại traffic chỉ được cho vào file rank.html của bạn.Khi kiểm soát thành công sẽ được cho vào trang bạn mong muốn.( cố gắng chạy trước 10/1 âm lịch)Thông báo từ việc ra phiên bản mới :

Toàn bộ thông tin phiên bản cũ được đưa vào phiên bản mới.

Số điểm nhận được theo 1 IP ( 1 khách ghé thăm được 10 khách khác - trước chỉ có 5) và reset sau 2h.

Giữ nguyên tính năng hide ref, direct access ( như truy cập trực tiếp) cho tất cả các thành viên tham gia.

Khởi động chức năng : "đăng nhập hàng ngày nhận ngay traffic" - bạn sẽ nhận được tính như sau:(Chú ý: hiện tại vẫn chưa chạy tính năng này)

    [Nhận được] = Căn bậc 2([Điểm ngày hôm trước]/1000)*300 + [Điểm ngày hôm trước]*5%.
    


Ví dụ:

- Hôm qua bạn có tất cả 10000 điểm => hôm nay bạn nhận được thưởng là : 1449 điểm

- Hôm qua bạn có tất cả 500 điểm => hôm nay bạn nhận được thưởng là : 237 điểmSự kiện mời bạn tham gia nhận traffic : nhận 2 lần traffic : Khi có 1 khách ghé thăm website của người bạn mời.Bạn sẽ nhận được 2 người khác ghé thăm website cho mình(traffic).Gặp khó khăn liên hệ yahoo :


Đây là hệ thống tự động liên kết các website thành viên.Khi có 1 ai đó ghé thăm website của họ cũng đồng thời ghé thăm website của bạn qua file rank.html và website bạn cũng vậy.

Giúp Website bạn tăng traffic mà bạn không mất thời gian hay bất cứ cái gì khác.

Cung cấp chức năng hide ref tức là direct traffic: truy cập trực tiếp.

Chính sách mời bạn tham gia nhận ngay traffic với mức độ cực kì hấp dẫn.

Cách thức tính traffic: click here